Τετάρτη, 23 Ιουλίου 2014

Reveal yourselfReveal yourself, reveal yourself, show your face

This is where we came in, so we're going back again
Slack-jawed, good-bad, barring our anatomy
It was just a fracture, time is cyclical
Touch of both our wings, butterfly fluttering
What was once separate can be joined again
Near a bend, memory caving in
What was once opaque is now mercury
Thick fog, your face, filling my heady dreams

Reveal yourself... reveal yourself
Show your face, reveal yourself, reveal yourself
No more games, reveal yourself, reveal yourself
Show your face, reveal yourself, reveal yourself
Show your face

This is where we came in, so we're going back again
Near a bend, memory caving in

Reveal yourself... reveal yourself
Show your face, reveal yourself, reveal yourself
No more games, reveal yourself, reveal yourself
Show your face, reveal yourself, reveal yourself
Show your face 

Τρίτη, 22 Ιουλίου 2014Σαν πεταλουδίτσες γύρω από μια λάμπα
μοιάζουν να χορεύουν, samba, samba, samba

Σαν πεταλουδίτσες...
έτσι όπως πετάνε...

Σαν πεταλουδίτσες γύρω από μια λάμπα
έτσι όπως πετάνε, μοιάζουν να χορεύουν samba, samba, samba

Σαν πεταλουδίτσες...
έτσι όπως πετάνε...

Σαν πεταλουδίτσες γύρω από μια λάμπα
έτσι όπως πετάνε, μοιάζουν να χορεύουν samba, samba, samba

Rio Ancho


Σάββατο, 12 Ιουλίου 2014

and I will now pretend that it's fine


Τετάρτη, 4 Ιουνίου 2014Married Woman, Jean-Luc Godard

I can't do without youI can't do without you
I can't do without you
I can't do without you
I can't do without you
I can't do without you