Σάββατο, 17 Απριλίου 2010

Shut me off.. shut me up..
Lately


I'm not sleeping

I'm not breathing

Without machineLately

My heart's been breaking

My heart's been breaking

Through the seemaaah, aaahShut me off

Shut me up

Shut me off

Shut me up

ευχαριστώ στον Παντελή, http://staggerlee4.blogspot.com/ .