Σάββατο, 16 Οκτωβρίου 2010

p.s. ...by Abbie Gale

( σκίτσο: Constanze Moll )

~Oh my dearest
What words describe
Which feeling grows inside my heart

Oh the sunset comes
And a perfect glowing sun still shines inside

Many miles you're far away
Could this passion lead the way
Lead you safely in my arms
Been through fire and kiss and glass
All this time seems like a blink
Something spoken something missed
Could forever be the truth
Or just never in advance
My desire and your green eyes
Fit to me like summer skies
Come together in the end
Never gone never forget

Oh the autumn
When will you see the falling leaves
My falling eyes

Oh the nightfall
What is this whisper do the stars speak of my words

2 σχόλια:

BilloukosGR είπε...

Καταρχήν εδώ ανέβασα και το κατάλληλο βίντεο που σου έλειπε :)

http://www.youtube.com/watch?v=wPPtHAX2ykg&hd=1


Και δεύτερον, ένα άλλο τραγούδι με ίδιο τίτλο, πάλι από ελληνικό συγκρότημα, εξίσου καταπληκτικό:

http://www.youtube.com/watch?v=fO83Lk_xjfQ&hd=1

Lyrics

I found my way now
Don’t ever wanna be alone, anymore
You bright my dark sky
And through darkness you provide
The sweetest love

Even when I’ m down
You make me smile
Just like the morning sun
On a cold winters day
I’ m full with song now
And music is the only way
to tell you how I feel...

This song
Is a love song
These are words
For the one I love

My worries are gone now
Like footprints in the sand
Washed away
Even when I’ m down
Even when I’ m haunted
By sorrows and despair
I think of you...

This song
Is a love song
These are words
For the one I love

Sometimes I wonder
Where would I be
Without your love
My eyes can see now
I don’t know how to be
Without you...

This song
(And even when I stumble when I fall)
Is a love song
(Shine your light bright, lead me through this cold)
These are words
(Keep me warm and safe from every harm)
For the one I love

Have a nice day... (:

do you read me? είπε...

Σε ευχαριστώ!


καλό βράδυ... :)