Τρίτη, 22 Ιουλίου 2014Σαν πεταλουδίτσες γύρω από μια λάμπα
μοιάζουν να χορεύουν, samba, samba, samba

Σαν πεταλουδίτσες...
έτσι όπως πετάνε...

Σαν πεταλουδίτσες γύρω από μια λάμπα
έτσι όπως πετάνε, μοιάζουν να χορεύουν samba, samba, samba

Σαν πεταλουδίτσες...
έτσι όπως πετάνε...

Σαν πεταλουδίτσες γύρω από μια λάμπα
έτσι όπως πετάνε, μοιάζουν να χορεύουν samba, samba, samba

Δεν υπάρχουν σχόλια: