Πέμπτη, 21 Νοεμβρίου 2013

L'amour naissant
To see what it's like,
Hold tight,
And now I'm alive, all time


C’est beau, je sais
L’amour naissant
Je rêvais
pourtant


To see what it's like,
Hold tight,
And now I'm alive, all time


C’est beau, je sais
L’amour naissant
Je rêvais
pourtant


C’est beau, je sais
L’amour naissant
Je rêvais
pourtant

Δεν υπάρχουν σχόλια: