Πέμπτη, 21 Νοεμβρίου 2013

Like paradiseI'd wash the sand off the shore
Give you the world if it was mine
Blow you right to my door
Feels fine 


Feels like
You're mine
Feels right
So fine
I'm yours
You're mine
Like paradise 

 
I'd give you the world if it was mine
Feels fine

Feels like
You're mine
I'm yours
So fine
Like Paradise 

 
I'd wash the sand off the shore
Give you the world if it was mine
Blow you right to my door
Feels fine 

 
Feels like
You're mine
Feels right
So fine
I'm yours
You're mine
Like paradise 

 
Oooh what a life
Oooh what a life
Oooh what a life
Oooh what a life 

 
I wanna share my life
Wanna share my life with you
Wanna share my life

 

I wanna share my life
Wanna share my life with you
Wanna share my life 

 
Oooh what a life
Like paradise

Δεν υπάρχουν σχόλια: